Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Rekomendacje Najlepszy w Polsce samorząd Najlepszy w Polsce samorząd kupon konkursowy produkty kupon konkursowy usługi Pałac Mierzęcin Europartner Polski Cukier KREISEL Polska Spółka Gazownictwa Herbapl S.A. POZNAŃ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ATANER Spółdzielcza Grupa Bankowa

Regulamin Konkursu Jakości Funkcjonowania Samorządów

Regulamin Konkursu Jakości
Funkcjonowania Samorządów Terytorialnych w Polsce
„NAJLEPSZE W POLSCE”
„THE BEST IN POLAND”

 

(Regulamin zatwierdzony Uchwałą zarządu THC dnia 22 marca 2013r).

W celu wyróżnienia i promocji samorządów terytorialnych cieszących się największym uznaniem w Polsce przyznaje się certyfikat Konkursu Jakości „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland”.

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest właścicielem praw majątkowych Godła Promocyjnego „Najlepsze w Polsce – „The Best in Poland”.
 2. Godło Promocyjne „Najlepsze w Polsce “ – „The Best in Poland” jest dobrem prawnie chronionym.

 

II. Organizacja Konkursu.

 1. Konkurs Jakości jest przeznaczony dla samorządów miast, gmin, powiatów i województw w Polsce.
 2. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
 3. Patronat medialny pełnią:
  • Radio Merkury S.A.,
  • Telewizja Poznań,
  • Europejski Magazyn Europartner.
 4. Konkursy prowadzone są w czterech edycjach w ciągu roku.
  • I edycja w miesiącu kwietniu,
  • II edycja w miesiącu czerwcu,
  • III edycja w miesiącu pażdzierniku,
  • IV edycja w miesiącu grudniu.
 5. Osoby publicznego zaufania, organizatorzy konkursu oraz laureaci mogą zgłaszać swoje propozycje samorządów do wyróżnienia.
 6. Ustalenie wyników poszczególnych edycji konkursu zajmuje się komisja powołana przez organizatora.

 

III. Uprawnienia laureatów.

 1. Organizator konkursu przyznaje wyróżnionym samorządom certyfikat Konkursu Jakości oraz prawo używania godła promocyjnego Najlepsze w Polsce “ The best in Poland”, jako wyraz wysokiej oceny ich działalności.
 2. Godło promocyjne „Najlepsze w Polsce” -  “ The Best in Poland” przyznawane jest odpłatnie na okres 3 lat.
 3. Laureat konkursu może wystąpić z wnioskiem do Kapituły konkursu o przedłużenie prawa używania godła promocyjnego.
 4. Samorządy, które uzyskały najwyższą ocenę mogą być dodatkowo wyróżnione statuetką Hipolita.
 5. Laureatom Konkursu Jakości „Najlepsze w Polsce “ – „The Best in Poland” przysługuje prawo do:
  • Umieszczenia godła promocyjnego na najbardziej honorowym miejscu w siedzibie samorządu,
  • Wykorzystania godła promocyjnego w materiałach i drukach reklamowych oraz w kampaniach reklamowych prowadzonych w mediach,
  • Prezentacji laureatów na stronach internetowych Towarzystwa “ www.thc.org.pl,
  • Informowania o nagrodzonych samorządach na konferencjach prasowych oraz spotkaniach z mediami.
 6. Laureaci Konkursu Jakości mogą się zrzeszać w Klubie „Najlepsze w Polsce “ -  „The Best in Poland”.

 

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego prowadzi rejestry samorządów nagrodzonych  godłem promocyjnym „Najlepsze w Polsce “ – „The Best in Poland”.
 2. Przygotowuje laureatom konkursów certyfikaty i statuetki Hipolita oraz jest głównym organizatorem uroczystego podsumowania konkursów.
 3. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego na własnej stronie internetowej WWW.najlepsze-w-polsce.pl zamieszcza wykaz laureatów poszczególnych edycji konkursów.
 4. Statuetki i certyfikaty uprawniające do używania godła promocyjnego „Najlepsze w Polsce “ – „The Best in Poland” wręczane są na uroczystym podsumowaniu poszczególnych edycji konkursu w Poznaniu.
 5. O wynikach konkursu organizatorzy informują środki masowego przekazu.
  Nagrodzone samorządy mogą być dodatkowo promowane na korzystnych warunkach w gazecie elektronicznej Towarzystwa  „Europejski Magazyn Internetowy EuroPartner” www.europartner.com.pl 

 

Powrót na początek strony

 


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem