Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Rekomendacje Najlepszy w Polsce samorząd Najlepszy w Polsce samorząd kupon konkursowy produkty kupon konkursowy usługi Pałac Mierzęcin Europartner Polski Cukier KREISEL Polska Spółka Gazownictwa Herbapl S.A. POZNAŃ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ATANER Spółdzielcza Grupa Bankowa

KONKURS SAMORZĄDÓW 1 | 2 | 3

23.10.2013

III Edycja
Konkursu Jakości Funkcjonowania Samorządów Terytorialnych

"Najlepsze w Polsce" - "The best in Poland"
odbyła się w dniu 23 października 2013 roku
w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich.


Laureatami są:

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
– za „Dbałośc o opiekę medyczną mieszkańców powiatu
poprzez rozbudowę i modernizację szpitala powiatowego
wraz z lądowiskiem dla helikopterów
w Nowym Tomyślu"

GMINA KAŹMIERZ

– za "Szczególną dbałość o rozwój infrastruktury komunalnej,
opieki zdrowotnej, oświaty i skuteczne przyspieszenie
przemian własnościowych w rolnictwie oraz liderowanie
w Wielkopolsce w wykorzystaniu środków europejskich"

 

Powiat nowotomyski to rozwinięty gospodarczo region zachodniej Wielkopolski, obejmujący swym obszarem 1012 km2 i zamieszkiwany przez ponad 73 tys. mieszkańców. To obszar nieograniczonych możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego. Tworzą go gminy: Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica i Zbąszyń. Siedzibą powiatowych władz samorządowych jest miasto Nowy Tomyśl. Cechą wyróżniającą powiat nowotomyski w skali całego kraju jest niezwykle korzystne położenie geograficzne na szlaku wschód - zachód. Przez teren powiatu przebiegają dwa ważne międzynarodowe węzły komunikacyjne Europy Środkowej - kolejowy oraz drogowy. Pierwszy z nich to linia kolejowa z Poznania do Berlina, będąca częścią międzynarodowej magistrali kolejowej Paryż - Berlin - Warszawa - Moskwa. Drugi -to trasa krajowa nr 2, będąca częścią międzynarodowego szlaku E30, łączącego Berlin z Moskwą. Najnowsze udogodnienie komunikacyjne to autostrada A2 Warszawa - Berlin. W grudniu 2011 r. oddano do użytku nowy, liczący 106 km odcinek tej drogi z Nowego Tomyśla do Świecka. Na terenie powiatu znajdują się dwa węzły wjazdu i zjazdu z autostrady: w Nowym Tomyślu i w Trzcielu.

Istotnym ułatwieniem komunikacyjnym jest bliskość międzynarodowego portu lotniczego Poznań -Ławica, skąd bezpośrednio lub przez Frankfurt n./Menem dotrzeć można do wszystkich zakątków świata.

Starostwo Powiatowe między innymi realizowanymi zadaniami, wiele uwagi przywiązuje do sytuacji zdrowotnej mieszkańców. Usługi zdrowotne świadczone przez SP ZOZ w Nowym Tomyślu stanowią połączenie fachowej wiedzy medycznej wykwalifikowanego personelu, bazy oraz wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny. Sukcesywnie rozszerzany jest zakres świadczeń medycznych oraz infrastruktura szpitala. W 2009r. rozpoczęta została bardzo szeroka rozbudowa i modernizacja budynków szpitala, czego efektem stało się oddanie do użytku i przeniesienie do nowych pomieszczeń: Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Dziecięcego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pracowni Endoskopii oraz Pracowni Tomografii Komputerowej.(Na zdjęciu:Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski )

Dzięki rozbudowie i modernizacji szpitala, z dniem 1 stycznia 2012r. nastąpiło otwarcie dwóch nowych oddziałów: Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego. Od 1 stycznia 2012r. rozpoczęły też swoją działalność specjalistyczne poradnie przyszpitalne: Poradnia Neurologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Leczenia Bólu i Poradnia Ortopedyczna. Baza diagnostyczna rozszerzyła się o Pracownię EEG i EMG. Dokonana rozbudowa i modernizacja szpitala to koszt ok 20 milionów złotych. Z kolei w 2010 r. zgodnie z wymogiem NFZ, zrealizowano projekt polegający na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Lądowisko kosztowało 602 tys. zł i jest ono jedynym po Poznaniu lądowiskiem dla helikopterów w tej części Wielkopolski.


Gmina wiejska Kaźmierz zajmuje obszar 128,2 km. kw. Leży na Nizinie Wielkopolskiej, w regionie Wysoczyzny Poznańskiej. Przez teren gminy przebiega granica subregionów: część wschodnia wchodzi w skład Równiny Szamotulskiej, a pozostały obszar leży w subregionie Pagórków Międzyrzecko-Pniewskich. Sąsiednimi gminami są: od południa Tarnowo Podgórne, od wschodu Rokietnica, od północy Szamotuły oraz od zachodu Duszniki. Miejscowość Kaźmierz oddalona jest około 25 km na zachód od Poznania. Zgodnie z podziałem administracyjnym po 1 stycznia 1999 roku gmina Kaźmierz leży w południowo-zachodniej części powiatu szamotulskiego i wchodzi w skład województwa wielkopolskiego. Obszar tej typowo rolniczej gminy podzielony jest na 18 sołectw. Gmina ma charakter rolniczy. Rozwija się tutaj nowoczesne i wysokotowarowe rolnictwo produkujące  zdrową żywność. Jedną z ważniejszych funkcji w gospodarce gminy pełni przemysł przetwórczy. Największym zakładem z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego jest Zakład Produkcji Serów HOCHLAND POLSKA Sp. z o.o. . Działają też przedsiębiorstwa obsługi sektora rolniczego - między innymi HaGe Polska Sp. z o.o. oraz PH Wojciech Kalinowski.

Atrakcją dla turystów jest przyciągające swoimi walorami Jezioro Bytyńskie oraz malowniczo położony wśród zieleni zalew na rzece Samie w Radzynach. Na terenie gminy Kaźmierz są położone 4 rezerwaty przyrody 0 łącznej powierzchni 52,32 ha - "Brzęki przy Starej Gajówce", "Bytyńskie Brzęki", "Huby Grzebieniskie" oraz "Wyspy na Jeziorze Bytyńskim" - obejmujące ochroną liczne gatunki flory i fauny. Nasze Jezioro Bytyńskie, jak również dolina rzeki Samy kształtowały aktywność osadniczą ludności w tym rejonie już w początkach epoki żelaza (VI - V w. p.n.e.) oraz we bardzo wczesnym średniowieczu (IX - XI w.). Ok. 4000 lat temu przez tereny gminy prowadził ważny szlak wymiany handlowej i kontaktów kulturalnych - tzw. szlak bursztynowy. Świadczą o tym znaleziska najstarszych przedmiotów miedzianych i brązowych oraz pierwszych przedmiotów żelaznych, jakie pojawiły się na ziemiach polskich, jak również obecność wielu zabytków pochodzących z odległych o setki i tysiące kilometrów miejsc w Europie, m.in. unikatowy zabytek archeologiczny z około 2000 r. p.n.e. - para wołków miedzianych w jarzmie oraz faktoria obróbki bursztynu na Wyspie Komorowskiej na Jeziorze Bytyńskim. W XI w. istniał tutaj najprawdopodobniej klasztor benedyktyński.

Najstarsza wzmianka o Kaźmierzu pochodzi z 1298 r., kiedy to miejscowość wystąpiła jako wieś i parafia. Prawa miejskie Kaźmierz otrzymał w 1384 r., będąc w posiadaniu rodu Świdwów z Szamotuł. Utracił je na początku XIX w. Do cenniejszych zabytków architektury na terenie gminy Kaźmierz należą gotyckie kościoły w Kaźmierzu i Bytyniu, dwór w Bytyniu, budynek poczty konnej z połowy XIX w. w Gaju Wielkim oraz eklektyczny pałac z kończ XIX w. w Kaźmierzu - Nowej Wsi, który od 2013 r. jest w posiadaniu Gminy Kaźmierz.

Walory przyrodnicze, ciekawe zabytki przyciągają nie tylko turystów. Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna i techniczna oraz nieznaczna odległość od Poznania są przyczyną migracji stałych. Bardzo silnym determinantem procesu migracyjnego jest skłonność do poprawy warunków życia. Gmina Kaźmierz od wielu lat wychodzi na przeciw potrzebom inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, stwarzając odpowiedni klimat dla inwestycji. Dlatego ich skłonność do inwestowania nie maleje.

Gmina Kaźmierz jest podmiotem prawnym, zaspokajającym potrzeby wspólnoty mieszkańców zamieszkujących jej teren. Działa we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Wykonuje zadania własne, należące do samorządu terytorialnego szczebla gminnego, wypełnia zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nakładane przez ustawy lub zadania innych jednostek samorządu terytorialnego, które realizuje na podstawie porozumień z tymi jednostkami. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kaźmierz w sposób następujący precyzuje potrzeby, cele, misję i zadania: „Gmina Kaźmierz będzie gminą wyróżniającą się spośród gmin powiatu szamotulskiego i województwa wielkopolskiego dobrymi warunkami zamieszkania i odpoczynku, dobrze rozwiniętą działalnością gospodarczą w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, wysokim poziomem rolnictwa i przetwórstwa rolno -spożywczego, stabilnym rynkiem pracy, aktywnie chronionym środowiskiem naturalnym i dobrze zachowanym dziedzictwem kultury.". (Na zdjęciu: dr Wiesław Włodarczak - wójt gminy Kaźmierz Wielkopolski ).

 

 


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem