Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Rekomendacje Najlepszy w Polsce samorząd Najlepszy w Polsce samorząd kupon konkursowy produkty kupon konkursowy usługi Pałac Mierzęcin Europartner Polski Cukier KREISEL Polska Spółka Gazownictwa Herbapl S.A. POZNAŃ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ATANER Spółdzielcza Grupa Bankowa

Najlepsze w Polsce - Regulamin

Regulamin
Konsumenckiego Konkursu Jakości

Produktów i Usług
NAJLEPSZE W POLSCE
(THE BEST IN POLAND)

 Zatwierdzony Uchwałą nr 7/ 220/ 2014 z dnia 24.01.2014 r.
Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu


W celu wyróżnienia i promocji produktów i usług świadczonych przez firmy z krajów Unii Europejskiej cieszących się największym uznaniem konsumentów w Polsce przyznaje się certyfikat Konsumenckiego Konkursu Jakości „Najlepsze w Polsce” - („The best in Poland”).

I. Postanowienia ogólne.


1.    Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest właścicielem praw majątkowych Godła Promocyjnego „Najlepsze w Polsce” - „The best in Poland”.
2.   Godło Promocyjne „Najlepsze w Polsce” - „The best in Poland”, wcześniej „Dobre bo Polskie” funkcjonuje od stycznia 1992 roku, jego    pomysłodawcą jest dr Marian Król.
3.    Statuetka „Hipolita” jest autorstwa profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu Wojciecha Kujawskiego oraz Kazimierza Raby i stanowi własność Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
4.    Godło Promocyjne „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” jest dobrem prawnie chronionym.

II. Organizacja Konkursu.


1.    Konsumencki Konkurs Jakości Produktów i Usług jest przeznaczony dla producentów i uslugodawców z Unii Europejskiej oferujących swoje produkty w Polsce oraz usługodawców z krajów Unii Europejskiej wykonujących usługi na terenie Polski.
2.       Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. 
3.       Patronat medialny pełnią:
•        „Nasz Glos Poznański ”,
•         Radio Merkury S.A.
•         Telewizja Poznań,
•         Europejski Magazyn Internetowy „EuroPartner”.
4.       Konkurs prowadzony jest w dwóch edycjach w ciągu roku.
5.    Organizator konkursu publikuje w prasie, radiu, telewizji i Internecie informację o rozpoczęciu  edycji konkursu wraz z zaproszeniem do głosowania poprzez:
•    Przesyłanie kuponów konkursowych zamieszczanych w „Nasz Glos Poznański” do Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań.
•      Zgłaszanie telefoniczne pod numer (61) 858-24-47 lub 61- 858 24 38.
•      Przesłanie pocztą elektroniczną kuponu zamieszczonego na stronach internetowych: www.najlepsze-w-polsce.pl ;
•    Osoby publicznego zaufania, organizatorzy konkursu oraz laureaci mogą zgłaszać do wyróżnienia w ramach konkursu swoje propozycje produktów   i usług.
6.    Konsumenci wskazują najlepsze produkty i usługi ze względu na jakość, walory użytkowe lub smakowe; a nie ze względu na kraj ich pochodzenia czy wytwarzania.
7.    Głosy oddane przez konsumentów stanowią podstawę do ustalenia listy produktów lub usług, które wyróżniane są w poszczególnych edycjach konkursów.
8.    Ustaleniem wyników poszczególnych edycji konkursu zajmuje się komisja powołana przez organizatora konkursu.
9.    Ostateczną listę wyróżnionych produktów lub usług zatwierdza organizator konkursu.

III. Uprawnienia laureatów.


1.    Organizator konkursu przyznaje wyróżnionym producentom i usługodawcom certyfikat „Konsumenckiego Konkursu Jakości” oraz prawo do oznaczania produktu lub usługi godłem promocyjnym „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland”, jako wyraz wysokiej oceny produktu, grupy produktów oraz wysokiego poziomu świadczonych usług.
2.    Kapituła udziela prawo do oznaczania godłem promocyjnym „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” wyróżnionego produktu lub usługi, które przyznawane jest odpłatnie na okres 3 lat.
3.    Organizator zastrzega sobie możliwość odebrania prawa do używania godła promocyjnego w razie stwierdzenia obniżenia się jakości produktu lub usługi.
4.    Laureat konkursu może wystąpić z wnioskiem do organizatora konkursu o przedłużenie prawa używania godła promocyjnego.
5.    Produkty lub usługi, które uzyskały najwyższą ocenę mogą być dodatkowo wyróżnione statuetką Hipolita.
6.    Laureatom Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” przysługuje prawo do: 
•     Oznakowania godłem promocyjnym „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” wyróżnionego produktu lub usługi,
•     Umieszczenia godła promocyjnego na najbardziej honorowym miejscu w siedzibie firmy,
•     Wykorzystania godła promocyjnego w materiałach i drukach reklamowych oraz w kampaniach reklamowych prowadzonych w mediach,
•     Promocji w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
•     Prezentacji laureatów na stronach internetowych Towarzystwa – www.najlepsze-w-polsce.pl
•     Informowania o nagrodzonych produktach i usługach na konferencjach prasowych oraz spotkaniach z mediami.   
7.  Laureaci Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” mogą się zrzeszać w Klubie „Najlepsze      w Polsce” – „The best in Poland”.
8.    Producenci lub usługodawcy, których produkty lub usługi znalazły się wielokrotnie na listach konsumenckich, mogą otrzymać statuetkę Hipolita oraz honorowe wyróżnienie w formie dyplomu, lub medalu okolicznościowego.

IV. Postanowienia końcowe.

1.    Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego prowadzi rejestry firm nagrodzonych produktów i usług godłem promocyjnym „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland”. Przygotowuje laureatom konkursów certyfikaty i statuetki Hipolita oraz jest organizatorem uroczystego podsumowania konkursów.
2.    Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego na własnych stronach internetowych: www.najlepsze-w-polsce.pl  zamieszcza wykaz laureatów poszczególnych edycji konkursów produktów i usług.
3.    Statuetki i certyfikaty uprawniające do używania godła promocyjnego „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” wręczane są na uroczystym podsumowaniu poszczególnych edycji konkursu w Poznaniu.
4.    O wynikach konkursu organizatorzy informują środki masowego przekazu.
5.    Nagrodzone firmy mogą być dodatkowo promowane na korzystnych warunkach na portalu „Najlepsze w Polsce” lub w gazecie elektronicznej – Europejski Magazyn Internetowy „EuroPartner”.

Powrót na początek strony

 


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem