Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Rekomendacje Najlepszy w Polsce samorząd Najlepszy w Polsce samorząd kupon konkursowy produkty kupon konkursowy usługi Pałac Mierzęcin Europartner Polski Cukier KREISEL Polska Spółka Gazownictwa Herbapl S.A. POZNAŃ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ATANER Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szczegóły firmy

logo firmy

Spółdzielnia Lokatorsko-Mieszkaniowa "Zjednoczenie"

ul. Słowackiego 18
64-200 Wolsztyn
Tel.: +48 68 384 24 39; +48 384 24 29
Fax: +48 68 384 24 39
e-mail: sm_wolsztyn@hob.pl
WWW: www.smwolsztyn.pl


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zjednoczenie" w Wolsztynie powstała w dniu 23 października 1964 roku w wyniku połączenia dwóch działających w Wolsztynie spółdzielni tj. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka" oraz Spółdzielni Mieszkaniowej, stąd nazwa obecnej spółdzielni  „Zjednoczenie". Należy podkreślić, że wchodząca w skład obecnej spółdzielni - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wolsztynie - dnia 18 lipca 1914 roku zarejestrowana została przez Sąd Rejestrowy w Lesznie pod nazwą Deutscher - Beamten -Wohnungs - Bauverein.  Należy więc domniemywać , że jesteśmy spółdzielnią mającą jeden z najstarszych rodowodów spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.

Podstawową działalnością Spółdzielni jest zarządzanie posiadanymi zasobami mieszkaniowymi oraz realizacja budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą usługowo-handlową celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni. Największy rozwój spółdzielni nastąpił na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w latach w których była największa realizacja zadań inwestycyjnych budownictwa mieszkaniowego.  Priorytetowym celem zarządu i organów samorządowych spółdzielni jest stała i systematyczna praca nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym posiadanych zasobów mieszkaniowych, całej infrastruktury technicznej łącznie z terenami zielonymi i małymi formami architektonicznymi. W nowym budownictwie mieszkaniowym stosujemy najnowsze rozwiązania konstrukcyjno-techniczne. Spółdzielnia jest finansowo stabilna i postrzegana jest jako wiarygodny i rzetelny partner dla kontrahentów. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin,   przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Przedmiotem działalności spółdzielni jest: obsługa nieruchomości na własny rachunek; zagospodarowanie i sprzedaż   nieruchomości na własny rachunek; kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; wynajem nieruchomości na własny rachunek; zarządzanie nieruchomościami na zlecenie; działalność związana z kulturą , rekreacją i sportem.

Powyższy przedmiot działalności spółdzielnia realizuje poprzez: budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych; budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu; budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych   lub lokali o innym przeznaczeniu; budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych   lub lokali o innym przeznaczeniu; zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność spółdzielni; zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków spółdzielni; zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości; prowadzenie działalności społecznej , oświatowej , kulturalnej i sportowej.

 


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem